نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمد سهرابی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7913

...

کوثر ساعد

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 7812

...

علی حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7773

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7738

...

سپیده حاجی زاده مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7705

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7645

...

علی حاجیان

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7594

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7512

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7448

...

سعید قزی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7431

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

علی حاجیان

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 8352

...

معصومه هاشمی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 8325

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8258

...

آرمان رامش

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 8110

...

مهلا نخعی

رتبه: 5

نمایندگی: زرند

تراز: 8029