نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7984

...

زهرا صالحیان

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7959

...

تارا تقوایی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 7915

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7858

...

مینا آزادبخت

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7779

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7889

...

زهرا سعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7790

...

زهرا صالحیان

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7686

...

مریم دهقانی اشکذری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7623

...

شیوا شرافت

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7609

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

شیوا شرافت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8335

...

زهرا سعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8151

...

فاطمه محبی تبار

رتبه: 3

نمایندگی: آبیک

تراز: 8112

...

مینا آزادبخت

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8010

...

مریم فلاحی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7950