نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/09/01

...

اشکان ملکی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8912

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8602

...

مریم درویش

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8526

...

زهرا سعیدی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8484

...

فاطمه فلاح قهرودی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8483

تاریخ آزمون : 1398/08/17

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8414

...

نسرین سمایی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8399

...

فاطمه فلاح قهرودی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8337

...

مریم آقایی قمصری

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8319

...

نرگس یوردخانی

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8302

تاریخ آزمون : 1398/08/03

...

تارا تقوایی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 8435

...

علی محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8412

...

زهرا سعیدی

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8306

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8252

...

نرگس یوردخانی

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8215

تاریخ آزمون : 1398/07/19

...

کوثر ملایی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8462

...

شیوا شرافت

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8286

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8208

...

فاطمه تقی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: جویبار

تراز: 8061

...

علی محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8059

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8343

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8245

...

تارا تقوایی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 8142

...

علی محمد باغشاهی

رتبه: 4

نمایندگی: تفت

تراز: 8128

...

زهرا حیدربیگی

رتبه: 5

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 7912

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

تارا تقوایی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 8038

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8011

...

زهرا سعیدی

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7953

...

زهرا صالحیان

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7952

...

شیوا شرافت

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7936

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

زهرا سعیدی

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 8120

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8095

...

تارا تقوایی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 7980

...

زهرا صالحیان

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7936

...

مریم دهقانی اشکذری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7922

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8160

...

شیوا شرافت

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8080

...

مائده جهانگیری

رتبه: 3

نمایندگی: رزن

تراز: 7972

...

زهرا سعیدی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7889

...

رسول انصاری

رتبه: 5

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7870

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7984

...

زهرا صالحیان

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7959

...

تارا تقوایی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 7915

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7858

...

مینا آزادبخت

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7779

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7889

...

زهرا سعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7790

...

زهرا صالحیان

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7686

...

مریم دهقانی اشکذری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7623

...

شیوا شرافت

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7609

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

شیوا شرافت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8335

...

زهرا سعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8151

...

فاطمه محبی تبار

رتبه: 3

نمایندگی: آبیک

تراز: 8112

...

مینا آزادبخت

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8010

...

مریم فلاحی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7950