نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/02/27

...

مبینا صفرپور

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7279

...

فرزانه معازم الحسین

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7161

...

زهرا اعظم رجبان

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7046

...

محمدطاها نامی ملائی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6745

...

سارینا صفی بناب

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 6657

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

محمدطاها نامی ملائی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7128

...

آرمین هراتی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 6645

...

بردیا سوری

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6611

...

ساینا حسانی

رتبه: 4

نمایندگی: شهربابک

تراز: 6653

...

فاطمه دریجانی

رتبه: 5

نمایندگی: بم

تراز: 6547

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 7137

...

بردیا سوری

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6789

...

فاطمه دریجانی

رتبه: 3

نمایندگی: بم

تراز: 6600

...

آرمین هراتی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 6571

...

محمد عزتی

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6567

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 7065

...

فاطمه دریجانی

رتبه: 2

نمایندگی: بم

تراز: 6726

...

سیدامیرمحمد میرفضلی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 6661

...

آرمین هراتی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 6623

...

بردیا سوری

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6612

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

آریان حسین پور

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6990

...

سیدحسین شاهرخی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6800

...

آرمین هراتی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 6706

...

محمد بیرانوند

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6614

...

هستی اکبری

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6459

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6904

...

بردیا سوری

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6904

...

علیرضا نادری نیک

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6806

...

فاطمه دریجانی

رتبه: 4

نمایندگی: بم

تراز: 6570

...

اهورا رباطی

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6550

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 7216

...

سیدامیرمحمد میرفضلی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7092

...

سارینا جرجندی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: جیرفت

تراز: 6972

...

محمد عزتی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6868

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 6852

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

بردیا سوری

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6843

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 6748

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 3

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6734

...

هستی اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6625

...

مائده امرایی

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6590

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

بردیا سوری

رتبه: 1

نمایندگی: خرمآباد

تراز: 6880

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 6796

...

امیرحسین خدادادبیگی

رتبه: 3

نمایندگی: تاکستان

تراز: 6656

...

سیدامیرمحمد میرفضلی

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 6654

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 5

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6602

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

هستی اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 6981

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 6912

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 3

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6847

...

سارینا جرجندی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: جیرفت

تراز: 6746

...

مائده امرایی

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6630

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 7550

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6906

...

سیدامیرمحمد میرفضلی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 6863

...

هستی اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6846

...

علیرضا نادری نیک

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6752

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 7106

...

علیرضا مرزبان

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6753

...

امیرمحمد باستی

رتبه: 3

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6665

...

هلیا حسین زاده

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6421

...

راحیل حقارت

رتبه: 5

نمایندگی: گراش

تراز: 6415

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

سیده آفاق موسوی ازاندهی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 9064

...

هانی مه رو

رتبه: 2

نمایندگی: آشخانه

تراز: 7703

...

امیررضا اسدی کرم

رتبه: 3

نمایندگی: شهربابک

تراز: 6685

...

علی عزتی

رتبه: 4

نمایندگی: قم

تراز: 6522

...

راحیل حقارت

رتبه: 5

نمایندگی: گراش

تراز: 6452

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

سیده آفاق موسوی ازاندهی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 8586

...

راحیل حقارت

رتبه: 2

نمایندگی: گراش

تراز: 6901

...

عسل کاظم پور

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6873

...

سیدمهرزاد نقیبی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 6684

...

امیرمحمد جمشیدی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6496

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 1

نمایندگی: جویبار

تراز: 7987

...

سیده آفاق موسوی ازاندهی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6923

...

امیرمحمد جمشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6861

...

محمد صالحی مهدی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: سوسنگرد

تراز: 6861

...

مهراد سعیدی

رتبه: 5

نمایندگی: بانه

تراز: 6469

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 1

نمایندگی: جویبار

تراز: 7595

...

امیرمحمد جمشیدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7190

...

حسین رجبی پور

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6945

...

سیده آفاق موسوی ازاندهی

رتبه: 4

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6764

...

پیمان یغمایی پور

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6713

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

سیده آفاق موسوی ازاندهی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 6879

...

امیرمحمد جمشیدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6874

...

یاس افتخاری

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6678

...

آیدا داوود زاده

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 6495

...

رونیا بکری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 6361

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

شاداب بصائری

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 7099

...

امیرمحمد جمشیدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6470

...

یاس افتخاری

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6251

...

هلیا امدادی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6223

...

آیدا داوود زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6222