نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 6509

...

امیرعلی اسکندری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6509

...

علیرضا کربلایی حسن

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6509

...

امیرارسلان ارضی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6509

...

امیرمحمد خانزاده

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6509

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

شروین فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: گوگان

تراز: 6551

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 6551

...

حسن فانی

رتبه: 1

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6551

...

مبینا پناهنده آزاد

رتبه: 1

نمایندگی: گچساران

تراز: 6551

...

آرین پوریا

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6551

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

راحیل نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6607

...

سجاد دهدشتی

رتبه: 1

نمایندگی: دیلم

تراز: 6607

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 6607

...

معصومه نظری

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6607

...

نازنین زهرا ملک پور

رتبه: 1

نمایندگی: تنکابن

تراز: 6607

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

ابوالفضل قندی

رتبه: 1

نمایندگی: املش

تراز: 7015

...

ابوالفضل شریفی

رتبه: 1

نمایندگی: املش

تراز: 7015

...

رکسانا صدیقیان نوین

رتبه: 1

نمایندگی: قم

تراز: 7015

...

ملیسا بیطرفان

رتبه: 1

نمایندگی: قم

تراز: 7015

...

راحیل نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7015

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

امیرمهدی رواگرد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6801

...

ابوالفضل قربان نیا

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6801

...

امیرحسین محمدنژاد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6801

...

علی زرین آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6801

...

امیرارسلان ارضی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6801

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

حسن فانی

رتبه: 1

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7070

...

مصطفی مهریان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7070

...

محمدجواد بامیری

رتبه: 3

نمایندگی: گناباد

تراز: 7017

...

سامان اسدیان

رتبه: 4

نمایندگی: گناباد

تراز: 6971

...

حسنی خیری آذر

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 6966

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

امیرهادی توشکان

رتبه: 1

نمایندگی: عباس آباد

تراز: 7546

...

فاطمه اکبری فرد

رتبه: 2

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 7495

...

امیرحسین عزیزی

رتبه: 3

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 7302

...

مریم سرمد

رتبه: 4

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 7253

...

امیرعباس شریفی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 7160

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7204

...

امیر هادی توشکان

رتبه: 2

نمایندگی: عباس آباد

تراز: 7135

...

پریا حافظی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 7033

...

امیرمحمد شایان راد

رتبه: 3

نمایندگی: نطنز

تراز: 7033

...

کیارش صادق نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: باغ ملک

تراز: 6954

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7274

...

امیرمحمد شایان راد

رتبه: 2

نمایندگی: نطنز

تراز: 7103

...

پریا حافظی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 7086

...

امیرحسین احمدی باصری

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7051

...

محمدرضا میرزابیگی

رتبه: 5

نمایندگی: قصرشیرین

تراز: 6981

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

حسن فانی

رتبه: 1

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7180

...

پریا حافظی

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 7173

...

مبینا پناهنده آزاد

رتبه: 3

نمایندگی: گچساران

تراز: 6952

...

راحیل نجفی

رتبه: 4

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6918

...

زهرا کاظمی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6896

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7355

...

پریا حافظی

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 7137

...

امیررضا صارمی

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 7126

...

امیرحسین احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7092

...

رضوان دوستی

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6949

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

راحیل نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7196

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7196

...

پریا حافظی

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 7196

...

سید نیما حسامیان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7118

...

زهرا کاظمی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7048