نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/02/27

...

پارسا علیزاده

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 7025

...

ریحانه عباسپور

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7016

...

سیدعلیرضا وهابزاده بهابادی

رتبه: 3

نمایندگی: گناباد

تراز: 6990

...

ستایش ساغریچی

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 6969

...

امیرسپهر مسلمی

رتبه: 5

نمایندگی: سمنان

تراز: 6963

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

کوثر فتحی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7076

...

امیرسپهر مسلمی

رتبه: 2

نمایندگی: سمنان

تراز: 6977

...

رضا عظیمی بلویردی

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 6644

...

امیرحسین دهقانی

رتبه: 4

نمایندگی: بافت

تراز: 6620

...

سیدعلیرضا وهابزاده بهابادی

رتبه: 5

نمایندگی: گناباد

تراز: 6589

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

آرتا سخاوت

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7626

...

رژینا اسماعیلی

رتبه: 2

نمایندگی: قشم

تراز: 7268

...

کوثر فتحی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7260

...

صدرا یزدانی

رتبه: 4

نمایندگی: مراغه

تراز: 7099

...

فاطمه افشارزاده

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7093

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

پارسا علیزاده

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 6918

...

امیرسپهر مسلمی

رتبه: 2

نمایندگی: سمنان

تراز: 6813

...

آرتا سخاوت

رتبه: 3

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 6778

...

رها اتابک

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6772

...

فاطمه افشارزاده

رتبه: 4

نمایندگی: اصفهان

تراز: 6772

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

فاطمه افشارزاده

رتبه: 1

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7484

...

امیرسپهر مسلمی

رتبه: 2

نمایندگی: سمنان

تراز: 7257

...

امیرمحمد محبت پور

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 7132

...

صدرا یزدانی

رتبه: 4

نمایندگی: مراغه

تراز: 7101

...

آرتا سخاوت

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7016

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

پارسا علیزاده

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 6998

...

غزل میرزاخانی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6980

...

ستی نیک نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6943

...

امیرسپهر مسلمی

رتبه: 4

نمایندگی: سمنان

تراز: 6775

...

سیده ملیکا عمادی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6772

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

اسری دهواری

رتبه: 1

نمایندگی: سراوان

تراز: 7288

...

سیده ملیکا عمادی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6979

...

رها اتابک

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6921

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6868

...

آرتا سخاوت

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 6835

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

پارسا علیزاده

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 6979

...

آریانا مثنوی

رتبه: 1

نمایندگی: اهواز

تراز: 6979

...

صدرا یزدانی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 6954

...

آرتا سخاوت

رتبه: 4

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 6950

...

آیلین عباسیان گلتپه

رتبه: 5

نمایندگی: آذرشهر

تراز: 6721

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

آرش زمانیان

رتبه: 1

نمایندگی: فولادشهر

تراز: 7216

...

آرتا سخاوت

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7066

...

صدرا یزدانی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 6994

...

رضا عظیمی بلویردی

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 6948

...

نوید شرکت

رتبه: 5

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 6901

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

آرتا سخاوت

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7285

...

پارسا علیزاده

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 7110

...

فاطمه افشارزاده

رتبه: 3

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7056

...

صدرا یزدانی

رتبه: 4

نمایندگی: مراغه

تراز: 7045

...

کوثر فتحی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 6985

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

پارسا علیزاده

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 7342

...

آرتا سخاوت

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7295

...

صدرا یزدانی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 7011

...

سیدعلیرضا وهابزاده بهابادی

رتبه: 4

نمایندگی: گناباد

تراز: 6914

...

شهنام انصار

رتبه: 4

نمایندگی: مراغه

تراز: 6914

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

امیرمحمد مرزبان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7371

...

فاطمه افشارزاده

رتبه: 2

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7353

...

صدرا یزدانی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 7290

...

شهنام انصار

رتبه: 4

نمایندگی: مراغه

تراز: 7237

...

کیانا کیانی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7210

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

کیانا کیانی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7551

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7357

...

محمدامین صنعی شزق

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6889

...

هستی جوانمرد

رتبه: 4

نمایندگی: الشتر

تراز: 6857

...

زهرا حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 6775

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7174

...

آیدا عابدی

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7118

...

زهرا حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7036

...

کیانا کیانی مقدم

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7001

...

درسا جلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6821

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

کیانا کیانی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7084

...

آیدا عابدی

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7027

...

زهرا حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 6991

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6832

...

هستی عباسیان

رتبه: 5

نمایندگی: دلفان

تراز: 6793

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

کیانا کیانی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7275

...

زهرا حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7078

...

محمدطه رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7056

...

آیدا عابدی

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 6978

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6957

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7221

...

زهرا حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7085

...

درسا جلیلی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7028

...

مائده امیدواری

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 6852

...

آیدا عابدی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6728

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

آیدا عابدی

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6908

...

علیرضا طاهری راد

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6900

...

زهرا حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 6857

...

ریحانه عزت آبادی پور

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6832

...

محمد معین طلابی مزرعه نو

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6733