نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7180

...

صبا سلمانی گلیان

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 6962

...

دانیال فتحی سنقری

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 6901

...

آیناز رفیعی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6878

...

نیما راستی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 6863

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه اجتهادی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7735

...

دانیال فتحی سنقری

رتبه: 2

نمایندگی: سنقر

تراز: 7591

...

محمد مهدی حیدر پور لری

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7589