نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

عسل تاج گردون

رتبه: 1

نمایندگی: تایباد

تراز: 7845

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7837

...

بهار زنگنه

رتبه: 3

نمایندگی: تایباد

تراز: 7437

...

بیتا حسنی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7234

...

فاطمه قلیچی استاد

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7164

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6647

...

فاطمه نوروزنژاد

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6552

...

زهرا کاظمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6510

...

بهار زنگنه

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6461

...

بیتا حسنی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6445

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

فاطمه نوروزنژاد

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6837

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 6829

...

آیناز نقدی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6554

...

عسل تاج گردون

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6479

...

فاطمه قلیچی استاد

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6470

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7044

...

فاطمه نوروزنژاد

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6576

...

حنانه فدایی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6497

...

ستایش شریفی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6467

...

زهرا جهان فر

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6391

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

سارینا چناقچی

رتبه: 1

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 7143

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 6801

...

فاطمه نوروز نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6494

...

آزاده فرهادیان

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6400

...

آناهیتا اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: چالوس

تراز: 6359

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6926

...

ستایش شریفی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6572

...

آزاده فرهادیان

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6294

...

بهار زنگنه

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6212

...

عسل تاج گردون

رتبه: 5

نمایندگی: تایباد

تراز: 6167