نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

آوا انصاری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7234

...

طهورا روستا نوحدانی

رتبه: 2

نمایندگی: لشت نشاء

تراز: 7172

...

نیلگون سپاس

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7078

...

مهدی خیری

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7066

...

فائزه دانیالی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 7037

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

حسین جاویدفر

رتبه: 1

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7124

...

طهورا روستا نوحدانی

رتبه: 2

نمایندگی: لشت نشاء

تراز: 7107

...

هستی رضائیان

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6791

...

حسام بهزادی فر

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 6775

...

مهتاب جبار

رتبه: 5

نمایندگی: ابهر

تراز: 6764

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

حسین جاویدفر

رتبه: 1

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7469

...

نیما راستی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7098

...

نیلگون سپاس

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام ابادغرب

تراز: 7074

...

دانیال فتحی سنقری

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 6964

...

سیدامیرحسین حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 6914

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

نیما راستی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 6696

...

آرشیدا امیری

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6673

...

هلیا بیاتلو

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6568

...

ریحانه زارع بیدکی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 6566

...

حسن محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: دهدشت

تراز: 6551

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7180

...

صبا سلمانی گلیان

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 6962

...

دانیال فتحی سنقری

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 6901

...

آیناز رفیعی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6878

...

نیما راستی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 6863

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه اجتهادی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7735

...

دانیال فتحی سنقری

رتبه: 2

نمایندگی: سنقر

تراز: 7591

...

محمد مهدی حیدر پور لری

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7589