نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7547

...

مهبد صیدگرقنبر

رتبه: 2

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 7224

...

یونس یگانه

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 7131

...

علی سلاجقه

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7104

...

کیمیا محمدنژاد

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7096

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

محمدمتین فرمانی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7970

...

مهدی بادبدست

رتبه: 2

نمایندگی: لشت نشاء

تراز: 7847

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7480

...

مهبد صیدگرقنبر

رتبه: 4

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 7403

...

علی سلاجقه

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 7330

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 8113

...

یونس یگانه

رتبه: 2

نمایندگی: بادرود

تراز: 7646

...

مهبد صیدگرقنبر

رتبه: 3

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 7390

...

علی زارع منصوری

رتبه: 4

نمایندگی: بافت

تراز: 7348

...

سیدسهند حیدرزاده

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 7320

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7668

...

یونس یگانه

رتبه: 2

نمایندگی: بادرود

تراز: 7498

...

ثنا باقری

رتبه: 3

نمایندگی: سنندج

تراز: 7497

...

سیدسهند حیدرزاده

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 7472

...

آناهیتا باکری

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 7243

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

پریا طهماسبی

رتبه: 1

نمایندگی: بافت

تراز: 7058

...

آناهیتا باکری

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 7044

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7005

...

وجیهه باقری

رتبه: 4

نمایندگی: بروجن

تراز: 6974

...

محمدسینا قادری

رتبه: 5

نمایندگی: قروه

تراز: 6957

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7535

...

علی سلاجقه

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 7495

...

مبینا رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7475

...

پریا طهماسبی

رتبه: 4

نمایندگی: بافت

تراز: 7310

...

نیوشا احمدی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7253

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

علی سلاجقه

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 7538

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7436

...

هستی مرادی اشکفتی

رتبه: 3

نمایندگی: ایذه

تراز: 7123

...

محمدسینا قادری

رتبه: 4

نمایندگی: قروه

تراز: 7066

...

مهبد صیدگرقنبر

رتبه: 5

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 7050

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

علی سلاجقه

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 7634

...

مهبد صیدگر قنبر

رتبه: 2

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 7308

...

پریا طهماسبی

رتبه: 3

نمایندگی: بافت

تراز: 7295

...

محمدسینا قادری

رتبه: 4

نمایندگی: قروه

تراز: 7267

...

نگین تنها

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 7229

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7624

...

پریا طهماسبی

رتبه: 2

نمایندگی: بافت

تراز: 7455

...

علی سلاجقه

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7351

...

مهبد صیدگر قنبر

رتبه: 4

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 7332

...

علیرضا محمدی همدانی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7150

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

علیرضا محمدی همدانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8649

...

علی سلاجقه

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8552

...

مهبد صیدگر قنبر

رتبه: 2

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 8552

...

امیرمحمد قنبرزاده جهرمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8070

...

زینب رحمانیان کوشککی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7828

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

هلیا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7049

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7049

...

مبینا یزدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ماسال

تراز: 6840

...

فاطمه فرخی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6892

...

علی سلاجقه

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 6805