نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

فاطمه اجتهادی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7261

...

مهتاب جبار

رتبه: 2

نمایندگی: ابهر

تراز: 7241

...

فاطمه ذوالفقاری

رتبه: 3

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7180

...

سیدامیرمحمد حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7135

...

ابوالفضل احمدی

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 6968

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 7158

...

نیما راستی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7145

...

عباس جنادله

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 7144

...

ابوالفضل احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: بادرود

تراز: 7110

...

مارال بابازاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7096

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

ابوالفضل احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: بادرود

تراز: 7420

...

نیما راستی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7296

...

دانیال فتحی

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 7226

...

سیدامیرمحمد حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7221

...

محمدحسن زارعی جهرمی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7184

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

محمد شفائی

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7463

...

مهتاب جبار

رتبه: 2

نمایندگی: ابهر

تراز: 7215

...

ابوالفضل احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 7157

...

امیررضا احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: زرندیه

تراز: 7046

...

مهدی رجبی

رتبه: 5

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7038

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

نیما راستی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 7532

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7472

...

امیرعلی صحابی

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 7157

...

ابوالفضل احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نطنز

تراز: 7044

...

مارال بابازاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7014

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

دانیال فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 7313

...

آیدین حبیبی

رتبه: 2

نمایندگی: مشکین شهر

تراز: 7125

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7102

...

امیرحسین باوند

رتبه: 4

نمایندگی: قائمشهر

تراز: 7101

...

مهتاب جبار

رتبه: 5

نمایندگی: قائمشهر

تراز: 7082

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

صبا رجبی

رتبه: 1

نمایندگی: ابهر

تراز: 7249

...

دانیال فتحی

رتبه: 2

نمایندگی: سنقر

تراز: 7227

...

فاطمه اجتهادی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7227

...

امیرعلی گودرزی دهریزی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7213

...

مهتاب جبار

رتبه: 5

نمایندگی: ابهر

تراز: 7160

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

امیرعلی گودرزی دهریزی

رتبه: 1

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7188

...

زهرا پرثانی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7166

...

نیلگون سپاس

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7012

...

دانیال فتحی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 6988

...

فاطمه اجتهادی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6981

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7174

...

فاطمه اجتهادی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7150

...

مهتاب جبار

رتبه: 3

نمایندگی: ابهر

تراز: 7029

...

دانیال فتحی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 6964

...

ایمان شفیعی

رتبه: 5

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 6963

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7365

...

مهتاب جبار

رتبه: 2

نمایندگی: ابهر

تراز: 7192

...

مارال بابازاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 7125

...

دانیال فتحی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 7073

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6831

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7068

...

فاطمه غلامحسین زاده

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7001

...

مهتاب جبار

رتبه: 3

نمایندگی: ابهر

تراز: 6897

...

امیر علی گودرزی دهریزی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6818

...

سید حسن محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: دهدشت

تراز: 6809