نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/02/21

...

مهدی اصلانی

رتبه: 1

نمایندگی: جوین

تراز: 7188

...

درسا حقیقی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7164

...

پریسا یوسف زاده

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7086

...

آتنا جودکی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7014

...

محمدحسین مهرزاد

رتبه: 5

نمایندگی: سنقر

تراز: 6997

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

درسا حقیقی

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7001

...

پرنیا صالحی

رتبه: 2

نمایندگی: آباده

تراز: 6971

...

فراز برازش

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6940

...

یوسف فرزانه

رتبه: 4

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6885

...

ستایش ولی پور

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 6880

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

علی رضائی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7071

...

ملینا روشن

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7036

...

فاطمه صادقی

رتبه: 3

نمایندگی: انار

تراز: 6949

...

نادیا شریفی

رتبه: 4

نمایندگی: ماسال

تراز: 6933

...

سینا آب ار

رتبه: 5

نمایندگی: گناباد

تراز: 6867

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

نسترن سمیری

رتبه: 1

نمایندگی: اهواز

تراز: 7402

...

دنیا حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7377

...

نرگس سیاحی

رتبه: 2

نمایندگی: اهواز

تراز: 7377

...

درسا حقیقی

رتبه: 4

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7346

...

فراز برازش

رتبه: 5

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7196

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

فراز براش

رتبه: 1

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7113

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7104

...

دنیا حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7073

...

آرین هوسمی

رتبه: 4

نمایندگی: آستارا

تراز: 6993

...

امیرحسین حاجی نورمحمدی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6970

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

امیرعلی مردانی

رتبه: 1

نمایندگی: دیلم

تراز: 7221

...

هانیه برج ساز

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7090

...

زهرا رضازاده قره باغلاری

رتبه: 3

نمایندگی: مشکین شهر

تراز: 7019

...

محمدرضا سیاهکالی مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 6977

...

امیرحسین حاجی نورمحمدی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6975

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

درسا حقیقی

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7249

...

محمدرضا سیاهکالی مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7122

...

دنیا حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7031

...

امیرحسین حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6986

...

محمدرضا شعبانی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6979

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

محمدامیر آزادی

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 6773

...

سایه اسدی

رتبه: 2

نمایندگی: سنقر

تراز: 6765

...

نسا نبی پور

رتبه: 3

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6731

...

عرفان علی پور

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 6731

...

آرمین ادیش

رتبه: 5

نمایندگی: رامسر

تراز: 6722

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

مهرداد کرمی سیمانی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7005

...

شایان حیدری

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7005

...

امیرحسین حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7005

...

رسول حسنی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7005

...

مهدی بساطی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6981

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

محمدرضا نصراللهی

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 6918

...

درسا حقیقی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6852

...

نادیا شریفی

رتبه: 3

نمایندگی: ماسال

تراز: 6850

...

آرین هوسمی

رتبه: 4

نمایندگی: آستارا

تراز: 6837

...

فاطمه زارع بنادکوکی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6835

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7476

...

محمدمهدی قربان زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7408

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7390

...

محدثه صادق زاده

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7297

...

فراز برازش

رتبه: 5

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7279

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

علی رضایی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7099

...

پرستو محمدزاده رومیانی

رتبه: 2

نمایندگی: آذرشهر

تراز: 7060

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7038

...

عبدالرضا باقری لیما

رتبه: 4

نمایندگی: چالوس

تراز: 6871

...

آرین هوسمی

رتبه: 5

نمایندگی: آستارا

تراز: 6864

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7071

...

آتنا جودکی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6904

...

فاطمه صادقی

رتبه: 3

نمایندگی: انار

تراز: 6851

...

مصطفی نظام خواه

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6807

...

عرفان علی پور

رتبه: 5

نمایندگی: قوچان

تراز: 6805

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

علی رضائی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7391

...

خدیجه سنایی

رتبه: 2

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7358

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7259

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 4

نمایندگی: املش

تراز: 7099

...

سیدعلیرضا اکرا سیدی

رتبه: 5

نمایندگی: عباس آباد

تراز: 7057

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7046

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 6988

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6867

...

فاطمه مجیدی پور

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 6838

...

آیدا رفیعی پور

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 6826

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7665

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7589

...

سمانه رستمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7383