نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7174

...

فاطمه اجتهادی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7150

...

مهتاب جبار

رتبه: 3

نمایندگی: ابهر

تراز: 7029

...

دانیال فتحی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 6964

...

ایمان شفیعی

رتبه: 5

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 6963

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7365

...

مهتاب جبار

رتبه: 2

نمایندگی: ابهر

تراز: 7192

...

مارال بابازاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 7125

...

دانیال فتحی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 7073

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6831

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

نیلگون سپاس

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7068

...

فاطمه غلامحسین زاده

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7001

...

مهتاب جبار

رتبه: 3

نمایندگی: ابهر

تراز: 6897

...

امیر علی گودرزی دهریزی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6818

...

سید حسن محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: دهدشت

تراز: 6809