نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7046

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 6988

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6867

...

فاطمه مجیدی پور

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 6838

...

آیدا رفیعی پور

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 6826

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7665

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7589

...

سمانه رستمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7383