نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

علی پروانه

رتبه: 1

نمایندگی: یاسوج

تراز: 7383

...

امیرحسین رئیسی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7237

...

حمیدرضا کریمی ارقینی

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7235

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7235

...

حسین رئوفی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7224

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

آرزو گرهانی

رتبه: 1

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 7218

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7069

...

رویا باور

رتبه: 3

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 6984

...

محمدیاسین علی بیگلو

رتبه: 4

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6903

...

امین نصر

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6869

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

مهسا ستوده

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 7211

...

مهدی اولیائی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6929

...

نسرین سپهردوست

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6898

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 6854

...

پرنیان مغانلو

رتبه: 5

نمایندگی: کازرون

تراز: 6831

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

محمد رضا دانشور

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7624

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7214

...

سید مهدیار محبوب

رتبه: 3

نمایندگی: شاهرود

تراز: 7158

...

مه تا معینی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 7149

...

علی آقا عزیزی خیاوی

رتبه: 5

نمایندگی: مشکین شهر

تراز: 7134

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

نگار امیری

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 6805

...

فاطمه رامیار

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 6780

...

علی داورجاه

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6741

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6733

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 6697

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

سینا قبادی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7730

...

مهدی اولیایی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7462

...

محمد امین آذرنیا

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7461