نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

آرینا قاسمی

رتبه: 1

نمایندگی: قصرشیرین

تراز: 8165

...

دانیال فتحی

رتبه: 2

نمایندگی: سنقر

تراز: 7950

...

علیرضا حسن زاده میرکوهی

رتبه: 3

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 7914

...

یاسین خوشخو

رتبه: 4

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 7876

...

سید محمد مهدی سالمی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 7812

...

امیرحسین باوند

رتبه: 6

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 7769

...

آتنا پاکزاد

رتبه: 7

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7707

...

حسام آقا محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: بناب

تراز: 7707

تاریخ آزمون : 98/09/26

...

باران طاهرخانی

رتبه: 1

نمایندگی: تاکستان

تراز: 7568

...

سیدسروش میرکاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: گرگان

تراز: 7546

...

ارشیا جعفری

رتبه: 3

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 7422

...

محمدامین جعفرنژاد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7233

...

محمدصدرا نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7145

...

محمدمهدی نصرتی

رتبه: 6

نمایندگی: بیجار

تراز: 7109

...

متین فرح بخش

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7078

...

سنور لطیفی

رتبه: 8

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6974

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

ابوالفضل هاشم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ایذه

تراز: 8239

...

روشا گودرزی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7994

...

دانیال فتحی

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 7788

...

رضا دهقان

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7727

...

علیرضا کاظم زاده حمصی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 7711

...

مارال بابازاده

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 7689

...

مصطفی درینی

رتبه: 7

نمایندگی: عنبرآباد

تراز: 7674

...

آتنا پاکزاد

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7667

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

روشا گودرزی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8075

...

حسام آقا محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 7870

...

امیر علی گودرزی دهریزی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7822

...

مارال بابازاده

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 7810

...

کارو نوری

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7691

...

دانیال فتحی

رتبه: 6

نمایندگی: سنقر

تراز: 7686

...

مهسا مدبری

رتبه: 7

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7657

...

الهه گنجه

رتبه: 8

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7602

تاریخ آزمون : 98/08/28

...

آرلن اوانس یان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6944

...

محدثه رحیمی

رتبه: 2

نمایندگی: خاتم

تراز: 6925

...

مریم سادات اسلامی

رتبه: 3

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6847

...

شایان کرمی زرندی

رتبه: 4

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6809

...

رژین آذین

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6808

...

آریا محمودی

رتبه: 6

نمایندگی: بیجار

تراز: 6765

...

مائده رضائی

رتبه: 7

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6717

...

زینب ابراهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: زرند

تراز: 6635

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

امیررضا میرزایی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7836

...

آتنا پاکزاد

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7757

...

آرمین دهقانی دشت آبی

رتبه: 3

نمایندگی: بافت

تراز: 7642

...

علیرضا نجاتی افخم

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 7627

...

امیر علی گودرزی دهریزی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7571

...

مهدی زارع

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 7553

...

معصومه عباسی باباعربی

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7501

...

حسام آقا محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: بناب

تراز: 7490

تاریخ آزمون : 98/08/14

...

شایان کرمی زرندی

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6927

...

سینا طالب زاده

رتبه: 2

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 6921

...

محمدامین جعفرنژاد

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 6883

...

مریم سادات اسلامی

رتبه: 4

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6880

...

سیده دیانا صافی

رتبه: 5

نمایندگی: آبدانان

تراز: 6855

...

فاطمه زهرا پیدا

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6821

...

فائزه عسکری

رتبه: 7

نمایندگی: خاتم

تراز: 6778

...

هستی زرگران

رتبه: 8

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6727

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

الهه گنجه

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7963

...

علیرضا نجاتی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7849

...

محمدحسن جاوید

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 7827

...

ارشیا باقی

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 7651

...

حسام آقا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7648

...

باران خدری

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 7632

...

علی ضیاء منش

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7608

...

مریم بهرامی

رتبه: 8

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7568

تاریخ آزمون : 98/08/01

...

فاطمه زهرا پیدا

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7298

...

شایان کرمی زرندی

رتبه: 2

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7146

...

فاطمه ویسویی

رتبه: 3

نمایندگی: بندر ماهشهر

تراز: 7036

...

امیر حسین فردوسی

رتبه: 4

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6795

...

الناز جعفری

رتبه: 5

نمایندگی: زرند

تراز: 6784

...

زهرا قنبری

رتبه: 6

نمایندگی: مشگین شهر

تراز: 6734

...

محمد صدرا محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6690

...

سونیا ملکی

رتبه: 8

نمایندگی: تويسرکان

تراز: 6687

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 7877

...

روشا گودرزی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7783

...

آیدا شیرگیر پیرایواتلو

رتبه: 3

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7615

...

محمدارمیا قاصری

رتبه: 4

نمایندگی: قائن

تراز: 7604

...

مهسا مدبری

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7603

...

حسام آقا محمدی

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 7559

...

علیرضا نجاتی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 7436

...

امیر علی گودرزی دهریزی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7419

تاریخ آزمون : 98/07/16

...

زینب ابراهیمی

رتبه: 1

نمایندگی: زرند

تراز: 6893

...

مهدی منوچهری

رتبه: 2

نمایندگی: ورامین

تراز: 6847

...

زهرا كریمی

رتبه: 3

نمایندگی: ورامین

تراز: 6823

...

زهرا نگار شهریار

رتبه: 4

نمایندگی: ورامین

تراز: 6608

...

فاطمه تاجیک

رتبه: 5

نمایندگی: ورامین

تراز: 6491

...

فاطمه موسی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6471

...

مائده حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: ورامین

تراز: 6397

...

مریم شیاسی ارانی

رتبه: 7

نمایندگی: ورامین

تراز: 6397

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

دانیال فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 7397

...

مارال بابازاده

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7357

...

ریحانه غفاری شریف

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7357

...

الهه گنجه

رتبه: 4

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7309

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7308

...

امیر علی گودرزی دهریزی

رتبه: 6

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7169

...

فائزه بگلو

رتبه: 7

نمایندگی: گوگان

تراز: 7066

...

یاسمین نورمحمدی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7037

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

شروین باباشی

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6921

...

الهه گنجه

رتبه: 2

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6894

...

مریم بهرامی

رتبه: 3

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6858

...

محمدامین تاروردی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6811

...

مانا جباردخت

رتبه: 4

نمایندگی: گوگان

تراز: 6811

...

عسل خسروی خوشمرام

رتبه: 6

نمایندگی: همدان

تراز: 6748

...

آیدا شیرگیر پیرایواتلو

رتبه: 7

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6685

...

فائزه رضائی

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 6669

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

الهه گنجه

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7022

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 6965

...

دانیال فتحی

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 6963

...

مارال بابازاده

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 6900

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6831

...

حسام آقا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 6831

...

مبینا فرجی

رتبه: 7

نمایندگی: بناب

تراز: 6772

...

محمد امین طهماسبی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 6771

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

امیررضا احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زرندیه

تراز: 7023

...

محمد امین طهماسبی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6906

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 6827

...

سید محمد مهدی سالمی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6822

...

امیر علی گودرزی دهریزی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6769

...

محمدامین تاروردی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6731

...

آیدا شیرگیر پیرایواتلو

رتبه: 7

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6729

...

درسا یاری

رتبه: 8

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6711

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

مارال بابازاده

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7133

...

امیررضا احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: زرندیه

تراز: 6916

...

محمد حسین نعامی پوران

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 6807

...

ابوالفضل گوهری

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6761

...

محمدامین تاروردی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6705

...

زهرا پورثانی

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 6640

...

فاطمه سعدآبادی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6611

...

زینب ابراهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: زرند

تراز: 6583

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

محمد حسین نعامی پوران

رتبه: 1

نمایندگی: اهواز

تراز: 6914

...

پارسا پیری

رتبه: 1

نمایندگی: سنندج

تراز: 6914

...

مارال بابازاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 6902

...

الهه گنجه

رتبه: 4

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6797

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 6730

...

دانیال فتحی

رتبه: 6

نمایندگی: سنقر

تراز: 6725

...

عرفان عربگل

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 6678

...

مریم بهرامی

رتبه: 8

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6593