نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/02/21

...

ملیکا بوطه چالی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7622

...

مهدی نایب

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7622

...

محمد ترکی

رتبه: 3

نمایندگی: نی ریز

تراز: 7598

...

آراد جهانبخش دهری

رتبه: 4

نمایندگی: رشت

تراز: 7572

...

نگین خنجری

رتبه: 5

نمایندگی: گچساران

تراز: 7569

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

نگار حاجیان

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 6904

...

امیرعلی رحیمی فر

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 6864

...

امیرمحمد عبداللهی

رتبه: 3

نمایندگی: ایلام

تراز: 6837

...

رضا برقراری

رتبه: 4

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6828

...

علیرضا قناعتیان

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6812

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

زهرا حیدری

رتبه: 1

نمایندگی: اقلید

تراز: 7028

...

نگین خنجری

رتبه: 2

نمایندگی: گچساران

تراز: 7012

...

محمدرضا زارعی دولت آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: صحنه

تراز: 6991

...

اوختای حبیبی

رتبه: 4

نمایندگی: مشکین شهر

تراز: 6962

...

حسین رئوفی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6957

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

سیدمحمدطاها افزونی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7504

...

متینا شفقت

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7488

...

زهرا امیری خنافره

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 7472

...

سمیه دورقی

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 7450

...

سیدرضا هاشمی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7428

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

رضا برقراری

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7329

...

محمدرضا زارعی دولت آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: صحنه

تراز: 7328

...

علی بیگدلی

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7311

...

سپهر اتروش

رتبه: 4

نمایندگی: کرج

تراز: 7293

...

سجاد مهدوی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7252

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7124

...

مهسا نصیری

رتبه: 2

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7052

...

آرین ابراهیمی

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7051

...

حسین رئوفی

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7051

...

مهدی رستمی

رتبه: 5

نمایندگی: رومشکان

تراز: 7037

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

فاطمه رحمانیان کوشککی

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6920

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 6850

...

سوزان فرازی مقدم

رتبه: 3

نمایندگی: آستارا

تراز: 6844

...

سروش اسماعیلی

رتبه: 4

نمایندگی: پیرانشهر

تراز: 6805

...

سینا صمدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 6794

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

حدیث عبادی

رتبه: 1

نمایندگی: ماهشهر

تراز: 7181

...

مهدی نایب

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7152

...

ستایش منصوری

رتبه: 2

نمایندگی: ماهشهر

تراز: 7152

...

آیدا شهریاری

رتبه: 4

نمایندگی: ماهشهر

تراز: 7142

...

محمدیاسین علی بیگلو

رتبه: 5

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7102

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

آیناز کنعانی

رتبه: 1

نمایندگی: بیجار

تراز: 7318

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 7255

...

سعید مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7120

...

مهدی اولیائی

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7116

...

امیرحسین جاویدفر

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7103

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

امیرمحمد امیری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ماهان

تراز: 7230

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 7145

...

امین نصر

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7116

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 7087

...

حسین رئوفی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7071

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

علی پروانه

رتبه: 1

نمایندگی: یاسوج

تراز: 7383

...

امیرحسین رئیسی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7237

...

حمیدرضا کریمی ارقینی

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7235

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7235

...

حسین رئوفی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7224

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

آرزو گرهانی

رتبه: 1

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 7218

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7069

...

رویا باور

رتبه: 3

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 6984

...

محمدیاسین علی بیگلو

رتبه: 4

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6903

...

امین نصر

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6869

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

مهسا ستوده

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 7211

...

مهدی اولیائی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6929

...

نسرین سپهردوست

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6898

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 6854

...

پرنیان مغانلو

رتبه: 5

نمایندگی: کازرون

تراز: 6831

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

محمد رضا دانشور

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7624

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7214

...

سید مهدیار محبوب

رتبه: 3

نمایندگی: شاهرود

تراز: 7158

...

مه تا معینی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 7149

...

علی آقا عزیزی خیاوی

رتبه: 5

نمایندگی: مشکین شهر

تراز: 7134

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

نگار امیری

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 6805

...

فاطمه رامیار

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 6780

...

علی داورجاه

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6741

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6733

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 6697

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

سینا قبادی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7730

...

مهدی اولیایی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7462

...

محمد امین آذرنیا

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7461