نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

نیما رسولی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 8146

...

لعیا محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: قروه

تراز: 7910

...

سپهر بذرافکن

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 7884

...

سحر مزیدی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7865

...

ابوالفضل محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7854

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

مهدی رستمی

رتبه: 1

نمایندگی: جاجرم

تراز: 7535

...

سپهر بذرافکن

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7533

...

آرش خورشیدوند

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7440

...

جهانگیر مهربانی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7434

...

امیرحسین حاجی نورمحمدی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 7369

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 7737

...

پویا رشیدیان

رتبه: 2

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7652

...

شیلا معصوم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: آستارا

تراز: 7587

...

شایان قاسملو

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7581

...

ابوالفضل محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7550

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

سعید نظری

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7760

...

محمدحسن تقوی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7719

...

مهدی اصلانی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7547

...

هیلدا دهنوی

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7506

...

عرشیا زرباف

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7411

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

علی رضایی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7950

...

محمدهادی قادری

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7501

...

سعید نظری

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7461

...

ابوالفضل امینی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7422

...

امیرحسین امیران

رتبه: 5

نمایندگی: خرمشهر

تراز: 7412

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

علی رضایی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7632

...

احمدشهیر بهمن یار

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7594

...

بنیامین یزدانی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7561

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 7486

...

مهشید ردایی

رتبه: 5

نمایندگی: چالوس

تراز: 7409

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

علی رضایی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7961

...

سما سروش فر

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7649

...

نادیا شریفی

رتبه: 3

نمایندگی: ماسال

تراز: 7495

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 7384

...

امیرحسن حاجی نورمحمدی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 7381

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 7434

...

فاطمه فیضیان

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7297

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 3

نمایندگی: فسا

تراز: 7271

...

میلاد ابراهیمی

رتبه: 4

نمایندگی: شهر بابک

تراز: 7199

...

مونا بهامین

رتبه: 5

نمایندگی: قوچان

تراز: 7185

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

مریم رئیسی

رتبه: 1

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 7833

...

امیرحسین حاجی نور محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7152

...

فاطمه ترکی

رتبه: 3

نمایندگی: عنبرآباد

تراز: 7130

...

علی شفیعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7121

...

آرین هوسمی

رتبه: 5

نمایندگی: آستارا

تراز: 7068

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

عرفان شهریاری

رتبه: 1

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7428

...

امیرحسین خواجویی

رتبه: 1

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7428

...

محمد احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 7163

...

آرین آروبند

رتبه: 4

نمایندگی: تنکابن

تراز: 7156

...

هانیه برج ساز

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6910

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

محمد آموزگار

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7232

...

محمدهادی فیروزی

رتبه: 2

نمایندگی: فسا

تراز: 7221

...

آریان خداکرمی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7182

...

رقیه مبارک کوزه کنان

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7158

...

محمد طلوعی

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 7105

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

یاسمن علیا

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8148

...

فرزانه تقوی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8066

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 3

نمایندگی: فسا

تراز: 7789

...

هانیه عدالت نیا

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7763

...

فاطمه ابراهیمی

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 7729

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

محمدحسین مهرزاد

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 7290

...

زینب امینی بکتاش

رتبه: 2

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7124

...

محمد احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 7087

...

زهرا حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7072

...

سارینا خالدی نیا

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7066

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

زهراالسادات رفیعی صدرآباد

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 6912

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 2

نمایندگی: فسا

تراز: 6888

...

فاطمه صالحی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 6852

...

یاسمن علیا

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6841

...

محمد آدینه پور

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 6833

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7105

...

شیلا معصوم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: آستارا

تراز: 6943

...

زهرا سلطانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 6903

...

سایه اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 6863

...

فاطمه ظلی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6851

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

فاطمه ظلی

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7197

...

زهرا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 7197

...

نرجس اشرفی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7168

...

سارا پورجعفرآبادی

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7076

...

علی رحمانیان

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6978

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

شیلا معصوم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: آستارا

تراز: 7106

...

زهرا سلطانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 7052

...

محمدهادی فیروزی

رتبه: 3

نمایندگی: فسا

تراز: 6853

...

یاسمن علیزاده

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6851

...

سحر مزیدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6790