نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

نگار امیری

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 6805

...

فاطمه رامیار

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 6780

...

علی داورجاه

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6741

...

ثنا فتاحی چگنی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6733

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 6697

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

سینا قبادی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7730

...

مهدی اولیایی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7462

...

محمد امین آذرنیا

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7461