نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/09/01

...

روشا گودرزی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8075

...

حسام آقامحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 7871

...

امیرعلی گودرزی دهریزی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7822

...

مارال بابازاده

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 7810

...

کارو نوری

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7691

تاریخ آزمون : 1398/08/17

...

امیررضا میرزایی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7834

...

آتنا پاکزاد

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7756

...

آرمین دهقانی دشت آبی

رتبه: 3

نمایندگی: بافت

تراز: 7641

...

علیرضا نجاتی افخم

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 7626

...

امیرعلی گودرزی دهریزی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7570

تاریخ آزمون : 1398/08/03

...

الهه گنجی

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7963

...

علیرضا نجاتی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7849

...

محمدحسن جاوید

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 7827

...

ارشیا باقی

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 7651

...

حسام آقامحمدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7648

تاریخ آزمون : 1398/07/19

...

امیرمحمد شربتی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 7877

...

روشا گودرزی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7783

...

آیدا شیرگیر پیرایواتلو

رتبه: 3

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7615

...

محمدارمیا قاصری

رتبه: 4

نمایندگی: قائن

تراز: 7604

...

مهسا مدبری

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7603

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

دانیال فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 7397

...

مارال بابازاده

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7357

...

ریحانه غفاری شریف

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7357

...

الهه گنجه

رتبه: 4

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7309

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7308

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

شروین باباشی

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6921

...

الهه گنجه

رتبه: 2

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6894

...

مریم بهرامی

رتبه: 3

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6858

...

مانا جباردخت

رتبه: 4

نمایندگی: گوگان

تراز: 6811

...

محمدامین تاروردی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6811

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

الهه گنجه

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7022

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 6965

...

دانیال فتحی

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 6963

...

مارال بابازاده

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 6900

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6831

...

حسام آقامحمدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 6831

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

امیررضا احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زرندیه

تراز: 7023

...

محمدامین طهماسبی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6906

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 6827

...

سیدمحمدمهدی سالمی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6822

...

امیرعلی گودرزی دهریزی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6769

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

مارال بابازاده

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7133

...

امیررضا احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: زرندیه

تراز: 6916

...

محمدحسین نعامی پوران

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 6807

...

ابوالفضل گوهری

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6761

...

محمدامین تارودی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6705

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

پارسا پیری

رتبه: 1

نمایندگی: سنندج

تراز: 6914

...

محمدحسین نعامی پوران

رتبه: 1

نمایندگی: اهواز

تراز: 6914

...

مارال بابازاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 6902

...

الهه گنجه

رتبه: 4

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6797

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 6730