نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/08/30

...

علی نشتاعلی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8526

...

امیررضا صدیقی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8520

...

فاطمه مصیبی

رتبه: 3

نمایندگی: فردوس

تراز: 8511

...

صابر محمدبیگی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8485

...

فرزاد خانیانی

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 8478

...

زینب تنگسیر

رتبه: 6

نمایندگی: اهواز

تراز: 8466

...

نعیمه رموک زاد

رتبه: 7

نمایندگی: نقده

تراز: 8417

...

محمد امین امانی

رتبه: 8

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8405

تاریخ آزمون : 99/08/16

...

آرشام ملک زاده نجف آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8050

...

علی نشتاعلی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8050

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8050

...

نازنین نیازی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8022

...

امیررضا صدیقی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8008

...

سارا نعمتی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7993

...

فرزاد خانیانی

رتبه: 7

نمایندگی: تبریز

تراز: 7992

...

سارا شهبازی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7977

تاریخ آزمون : 99/08/02

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8380

...

علی نشتاعلی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8374

...

مطهره نادری سامانی

رتبه: 3

نمایندگی: سامان

تراز: 8346

...

مهدی عبادی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8294

...

زهرا افخمی مروست

رتبه: 5

نمایندگی: خاتم

تراز: 8202

...

زینب تنگسیر

رتبه: 6

نمایندگی: اهواز

تراز: 8177

...

آیدا وارسته

رتبه: 7

نمایندگی: گرگان

تراز: 8137

...

مریم آقابابایی

رتبه: 8

نمایندگی: اردکان

تراز: 8130

تاریخ آزمون : 99/07/18

...

علی نشتاعلی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8212

...

یوسف احمدیان

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8188

...

مطهره نادری سامانی

رتبه: 3

نمایندگی: سامان

تراز: 8170

...

زینب تنگسیر

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 8136

...

علی امیری

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8115

...

محمد حسین بساکی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 8044

...

سید محمد مهدی فروزان

رتبه: 7

نمایندگی: ورامین

تراز: 8019

...

آرینا حسنی

رتبه: 8

نمایندگی: بوکان

تراز: 7999

تاریخ آزمون : 99/07/04

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8244

...

حسین تقی لو

رتبه: 2

نمایندگی: رزن

تراز: 8232

...

علی نشتاعلی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8210

...

یدالله ترکانی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8057

...

مطهره نادری سامانی

رتبه: 4

نمایندگی: سامان

تراز: 8057

...

آیدا وارسته

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 8045

...

زینب تنگسیر

رتبه: 7

نمایندگی: اهواز

تراز: 8040

...

صدف مورعی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8034

تاریخ آزمون : 99/06/21

...

حسین نقدی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8309

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8309

...

زینب تنگسیر

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 8287

...

مطهره نادری سامانی

رتبه: 4

نمایندگی: سامان

تراز: 8215

...

محدثه الوندی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8192

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8151

...

سیده نادیا شاه کرمی

رتبه: 7

نمایندگی: سقز

تراز: 8105

...

پریا جعفری زاده

رتبه: 8

نمایندگی: کازرون

تراز: 8002

تاریخ آزمون : 99/06/14

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8144

...

محمد آرئین

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8111

...

سیدحسین علاءالدینی

رتبه: 3

نمایندگی: چالوس

تراز: 8043

...

محمدرضا کریمی

رتبه: 4

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 8037

...

آیدا وارسته

رتبه: 5

نمایندگی: گرگان

تراز: 8033

...

حلما عزیزی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7990

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7971

...

محمدحسین پور ابراهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7846

تاریخ آزمون : 99/06/07

...

حسین نقدی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8058

...

مجتبی جهانی یلمه جمبزه

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 8058

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8058

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7992

...

محدثه پیردادی ریگی

رتبه: 5

نمایندگی: خاش

تراز: 7906

...

محمدرضا کریمی

رتبه: 6

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 7815

...

طهورا قنبری

رتبه: 7

نمایندگی: قائمشهر دختران

تراز: 7795

...

آیدا وارسته

رتبه: 8

نمایندگی: گرگان

تراز: 7750

تاریخ آزمون : 99/05/24

...

مجتبی جهانی یلمه جمبزه

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 8342

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8342

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8194

...

زینب تنگسیر

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 8179

...

حسین نقدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8141

...

آیدا وارسته

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 8078

...

محمدرضا کریمی

رتبه: 7

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 7946

...

مهرداد روانشاد

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7945

تاریخ آزمون : 99/05/10

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 7927

...

ریحانه ناصری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7893

...

مهدی محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7882

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7856

...

سعید مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7669

...

محمدمعراج اباذری

رتبه: 6

نمایندگی: سقز

تراز: 7662

...

فاطمه زهرا یوسفیان موزیرجی

رتبه: 7

نمایندگی: بابل

تراز: 7650

...

الیاس سیمایی

رتبه: 8

نمایندگی: بادرود

تراز: 7642

تاریخ آزمون : 99/04/27

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8508

...

مجتبی جهانی یلمه جمبزه

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 8494

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8384

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8279

...

سینا شکری

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8113

...

محمد قاضی نسب

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8040

...

فائزه مطیعی

رتبه: 7

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8025

...

پرستو کاکولوند

رتبه: 8

نمایندگی: الشتر

تراز: 8004