نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/06/21

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8309

...

حسین نقدی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8309

...

زینب تنگسیر

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 8287

...

مطهره نادری سامانی

رتبه: 4

نمایندگی: سامان

تراز: 8215

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8151

...

سیده نادیا شاه کرمی

رتبه: 7

نمایندگی: سقز

تراز: 8105

...

پریا جعفری زاده

رتبه: 8

نمایندگی: کازرون

تراز: 8002

تاریخ آزمون : 99/06/14

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8144

...

محمد آرئین

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8111

...

سیدحسین علاءالدینی

رتبه: 3

نمایندگی: چالوس

تراز: 8043

...

محمدرضا کریمی

رتبه: 4

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 8037

...

آیدا وارسته

رتبه: 5

نمایندگی: گرگان

تراز: 8033

...

حلما عزیزی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7990

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7971

...

محمدحسین پور ابراهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7846

تاریخ آزمون : 99/06/07

...

مجتبی جهانی یلمه جمبزه

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 8058

...

حسین نقدی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8058

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8058

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7992

...

محدثه پیردادی ریگی

رتبه: 5

نمایندگی: خاش

تراز: 7906

...

محمدرضا کریمی

رتبه: 6

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 7815

...

طهورا قنبری

رتبه: 7

نمایندگی: قائمشهر دختران

تراز: 7795

...

آیدا وارسته

رتبه: 8

نمایندگی: گرگان

تراز: 7750

تاریخ آزمون : 99/05/24

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8342

...

مجتبی جهانی یلمه جمبزه

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 8342

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8194

...

زینب تنگسیر

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 8179

...

حسین نقدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8141

...

آیدا وارسته

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 8078

...

محمدرضا کریمی

رتبه: 7

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 7946

...

مهرداد روانشاد

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7945

تاریخ آزمون : 99/05/10

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 7927

...

مهدی محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7882

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7856

...

سعید مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7669

...

محمدمعراج اباذری

رتبه: 6

نمایندگی: سقز

تراز: 7662

...

فاطمه زهرا یوسفیان موزیرجی

رتبه: 7

نمایندگی: بابل

تراز: 7650

...

الیاس سیمایی

رتبه: 8

نمایندگی: بادرود

تراز: 7642

تاریخ آزمون : 99/04/27

...

ستایش نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 8508

...

مجتبی جهانی یلمه جمبزه

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 8494

...

امیر طه گل بهار حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8384

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8279

...

سینا شکری

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8113

...

محمد قاضی نسب

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8040

...

فائزه مطیعی

رتبه: 7

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8025

...

پرستو کاکولوند

رتبه: 8

نمایندگی: الشتر

تراز: 8004