نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

محمد حسام هاتفی

رتبه: 1

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 7921

...

مینا طاهری

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7921

...

مصطفی بردستانی

رتبه: 3

نمایندگی: خورموج

تراز: 7896

...

محمدحسن علیزاده فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7894

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7876

...

فاطمه منصوری

رتبه: 6

نمایندگی: اراک

تراز: 7832

...

معصومه قوامی مشفق

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7807

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7802

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8294

...

مهدی حکیمی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8294

...

مینا طاهری

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8263

...

محمد حسام هاتفی

رتبه: 4

نمایندگی: فریدونکنار

تراز: 8212

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 8145

...

رسول حسنی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8128

...

فاطمه خادمی

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 8118

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 8

نمایندگی: قزوین

تراز: 8101

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

فاطمه عمادی

رتبه: 1

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8213

...

ابوالفضل نوری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8201

...

رسول حسنی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8163

...

محمدرئوف نیازی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8065

...

فاطمه اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: زرند

تراز: 8065

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 8059

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 8040

...

نادیا شریفی

رتبه: 8

نمایندگی: ماسال

تراز: 8010

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

فاطمه اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: زرند

تراز: 8045

...

فاطمه عمادی

رتبه: 2

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8036

...

روژین جهانیان

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7961

...

آرین هادی پور

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7784

...

محمدحسن علیزاده فرد

رتبه: 5

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7764

...

فاطمه روئین تن

رتبه: 6

نمایندگی: خرامه

تراز: 7741

...

محمدپویا پوربختیاری

رتبه: 7

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7729

...

آیلین خان بیکی

رتبه: 8

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 7720

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

روژین جهانیان

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8342

...

فاطمه اکبری

رتبه: 2

نمایندگی: زرند

تراز: 8336

...

فاطمه عمادی

رتبه: 3

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8240

...

آیلین خان بیکی

رتبه: 4

نمایندگی: علی آباد کتول

تراز: 8047

...

پارسا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8043

...

ریحانه معنویت

رتبه: 6

نمایندگی: اردکان

تراز: 7997

...

عسل مهدوی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 7972

...

آرین هادی پور

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7970

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

فاطمه روئین تن

رتبه: 1

نمایندگی: خرامه

تراز: 9138

...

نیما گرگانی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8891

...

نگار شامحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8856

...

محمدامین ناطقی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8729

...

حمیدرضا عابدی

رتبه: 5

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 8509

...

آرین هادی پور

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8507

...

امید علیمحمدی

رتبه: 7

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8494

...

پارسا یزدانی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8477