نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/03/10

...

حسین محمودی نیا

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 9377

...

مهدی سوادی سرور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9280

...

امیرحسین استقامت

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8912

...

امیررضا وظیفه

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8825

...

امید رستم آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8737

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 6

نمایندگی: تبریز

تراز: 8640

...

سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8533

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8393

...

کیوان جعفری برنجی

رتبه: 9

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8130

...

علیرضا رفیعی

رتبه: 10

نمایندگی: جیرفت

تراز: 8062

تاریخ آزمون : 1397/03/03

...

امیرحسین استقامت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8698

...

امیررضا وظیفه

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8609

...

امید رستم آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8586

...

سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8517

...

سجاد رحمانیان اشکذری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8265

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8194

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7924

...

محسن جعفری

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7688

...

علیرضا خیراندیش

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7670

...

محمد اسدی

رتبه: 10

نمایندگی: آباده

تراز: 7601

تاریخ آزمون : 1397/02/28

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8966

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8516

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8496

...

محمدحسین وعیدی

رتبه: 4

نمایندگی: رشت

تراز: 8189

...

علی فردوست

رتبه: 5

نمایندگی: شاهرود

تراز: 7981

...

زینب ایوبی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 7862

...

آئیرا محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7823

...

مرتضی علی خامسی

رتبه: 8

نمایندگی: نائین

تراز: 7698

...

محمدرضا کیا

رتبه: 9

نمایندگی: گرگان

تراز: 7588

...

پوریا زارع

رتبه: 10

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7555

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8794

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8644

...

احمد رضا رستم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8307

...

محمد صادق سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8182

...

محمد حسین وعیدی

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 7980

...

عمرام اوژند

رتبه: 6

نمایندگی: بندر خمیر

تراز: 7941

...

آئیریا محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7781

...

زینب ایوبی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7703

...

مهرنوش جلالی

رتبه: 9

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7700

...

علی فردوست

رتبه: 10

نمایندگی: شاهرود

تراز: 7494

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8914

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8365

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8322

...

علیرضا کریمی

رتبه: 4

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8089

...

مهرنوش جلالی

رتبه: 5

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7921

...

محمد روئین تن

رتبه: 6

نمایندگی: لارستان

تراز: 7887

...

محسن جعفری

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7836

...

سیدمصطفی زمانیان

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7663

...

مهراب سلجوقی فرد

رتبه: 9

نمایندگی: شوشتر

تراز: 7578

...

زینب ایوبی

رتبه: 10

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7483

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8574

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8562

...

امید رستم آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8552

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8398

...

سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8117

...

محمد اسدی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7880

...

امیرحسین جعفری

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 7804

...

محمدحسین وعیدی

رتبه: 8

نمایندگی: رشت

تراز: 7758

...

علیرضا خیراندیش

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7750

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 10

نمایندگی: جهرم

تراز: 7653

تاریخ آزمون : 1397/01/07

...

سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8627

...

محمدرضا کیا

رتبه: 2

نمایندگی: گرگان

تراز: 8434

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8036

...

امید رستم آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7994

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7889

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 6

نمایندگی: جهرم

تراز: 7863

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7701

...

محمد حجازی

رتبه: 8

نمایندگی: طبس

تراز: 7509

...

محمد روئین تن

رتبه: 9

نمایندگی: لارستان

تراز: 7433

...

امیرحسین جعفری

رتبه: 10

نمایندگی: ساوه

تراز: 7426

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8931

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8705

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8556

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8144

...

محمد اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 7957

...

سما آهنی آذر

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7885

...

مهرنوش جلالی

رتبه: 7

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7860

...

محمدحسین وعیدی

رتبه: 8

نمایندگی: رشت

تراز: 7807

...

آئیرا محمدی

رتبه: 9

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7697

...

محمد روئین تن

رتبه: 10

نمایندگی: لارستان

تراز: 7622

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8970

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8541

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8423

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 8297

...

محمدحسین وعیدی

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 8210

...

محمدرضا کیا

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 8148

...

محمد اسدی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 8055

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 8

نمایندگی: جهرم

تراز: 7892

...

امیرحسین جعفری

رتبه: 9

نمایندگی: ساوه

تراز: 7762

...

آئیرا محمدی

رتبه: 10

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7756

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8673

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8631

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8598

...

علیرضا حیدری

رتبه: 4

نمایندگی: قروه

تراز: 8587

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8357

...

محمد اسدی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 8252

...

کتایون تقی نژاد

رتبه: 7

نمایندگی: رشت

تراز: 8195

...

محمدرضا گنجعلی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7781

...

محمدرضا کیا

رتبه: 9

نمایندگی: گرگان

تراز: 7771

...

بهنود بزمی

رتبه: 10

نمایندگی: تربت جام

تراز: 7661

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

امیرحسین استقامت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8812

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8803

...

سیدمحمد جلالی

رتبه: 3

نمایندگی: بهشهر

تراز: 8570

...

سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8480

...

امید رستم آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8468

...

محمدرضا گنجعلی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8355

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8189

...

سجاد رحمانیان اشکذری

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8072

...

آئیریا محمدی

رتبه: 9

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7791

...

سهیل کاشی زاده

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7763

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8781

...

محمد صادق سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8654

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8645

...

محمد اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: آباده

تراز: 8581

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 8519

...

محمدرضا کیا

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 8482

...

مرتضی علی خامسی

رتبه: 7

نمایندگی: نائین

تراز: 8143

...

محمدحسین وعیدی

رتبه: 8

نمایندگی: رشت

تراز: 7912

...

آئیریا محمدی

رتبه: 9

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7878

...

علی فردوست

رتبه: 10

نمایندگی: شاهرود

تراز: 7840

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8513

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8360

...

عرفان مظفری

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8046

...

محمدرضا کیا

رتبه: 4

نمایندگی: گرگان

تراز: 7972

...

محمدحسین وعیدی

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 7648

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 6

نمایندگی: جهرم

تراز: 7549

...

محمد روئین تن

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 7497

...

محمد اسدی

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7479

...

امیرحسین جعفری

رتبه: 9

نمایندگی: ساوه

تراز: 7478

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 10

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7399

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8471

...

سما آهنی آذر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8145

...

محمد اسدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 8083

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7997

...

محمدرضا کیا

رتبه: 5

نمایندگی: گرگان

تراز: 7891

...

امید رستم آبادی

رتبه: 6

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7773

...

آئیرا محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7695

...

حمیدرضا پیران

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7545

...

سیدپوریا احمدی

رتبه: 9

نمایندگی: تهران

تراز: 7419

...

علیرضا کریمی

رتبه: 10

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7343

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8253

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8220

...

امید رستم ابادی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8183

...

آئیریا محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7877

...

محمد اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 7828

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7813

...

علیرضا کریمی

رتبه: 7

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7737

...

سیدپوریا احمدی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7678

...

علی گوهردهی

رتبه: 9

نمایندگی: ساری

تراز: 7499

...

محمد روئین تن

رتبه: 10

نمایندگی: لارستان

تراز: 7482

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8850

...

امید رستم ابادی

رتبه: 2

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8440

...

محمد اسدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 8056

...

علی گوهردهی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7890

...

مرتضی علی خامسی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7840

...

علیرضا چالیک

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7661

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7640

...

آئیرا محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7622

...

احسان کرباسیان

رتبه: 9

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7571

...

مریم شیربان

رتبه: 10

نمایندگی: بابل

تراز: 7550

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8488

...

امید رستم آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8205

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8178

...

فرشاد حسامی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7785

...

محمد اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 7779

...

مریم شیربان

رتبه: 6

نمایندگی: بابل

تراز: 7701

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7576

...

محمد صادق سلیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7549

...

احسان کرباسیان

رتبه: 9

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7414

...

محمد حسین وعیدی

رتبه: 10

نمایندگی: رشت

تراز: 7400

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8218

...

محمد اسدی

رتبه: 2

نمایندگی: آباده

تراز: 8083

...

امید رستم آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7809

...

محمد صادق سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7640

...

مرتضی علی خامسی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7467

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7418

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7411

...

علیرضا چالیک

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7395

...

مریم شیربان

رتبه: 9

نمایندگی: بابل

تراز: 7343

...

علی افشار

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7311

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8248

...

محمد حسین وعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 7855

...

محمد اسدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 7852