انواع سیستم های گزینش در دانشگاه های سراسری


نحوه پذیرش تمام وقت صرفا به تراز و رتبه کسب شده توسط داوطلب در آزمون سراسری بستگی دارد و آزمون عملی یا مصاحبه ندارد و اسامی پذیرفته شدگان در یک مرحله و به طور یکجا اعلام می گردد. در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی (از نظر سهمیه، بوم و …) و بر اساس نمره کل اکتسابی در زیرگروه مربوطه، به اولین کدرشته انتخابی که از نظر علمی برتری دارد (در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارند)، در صورت وجود ظرفیت معرفی می شود.

مقایسه دوره روزانه و شبانه

تعهد خدمت

زمان تشکیل کلاسها

خوابگاه و تسهیلات رفاهی

محرومیت انصراف

شهریه

ویژگی

دارد

معمولا صبح ها

دارد

دارد

ندارد

روزانه

ندارد

معمولا بعد از ظهرها

ندارد

ندارد

دارد

شبانه


در پذیرش رشته های ارائه شده  در دانشگاه ها داوطلبان در 2 دوره روزانه و شبانه گزینش می شوند. در کل تفاوت چندانی بین این 2 گروه از نظر علمی، فضای دانشگاهی، اساتید و کلاس­ها وجود ندارد و در موارد بسیاری داوطلبان این 2 دوره در کلاس های مشترک می­نشینند!