نمایندگی: آشخانه
مدیریت: نرگس مقدمی

نام آموزشگاه: علمی آزاد دانشوران 1 و2

تلفن: 05832928685

آدرس: آشخانه – خیابان معلم غربی- کوچه شهید قلیان- پلاک 45

نمایندگی: بجنورد
مدیریت: مجید وقارموسوی

نام آموزشگاه: پویش مسیر توسعه

تلفن: 05832242234

آدرس: بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- طالقانی 24 – موسسه پویش

نمایندگی: جاجرم
مدیریت: قاسم کاویانی

نام آموزشگاه: موسسه علمی آزاد کیان

تلفن: 05832273633

آدرس: جاجرم .خیابان شهید بهشتی.شهید بهشتی10-پلاک19

نمایندگی: شیروان
مدیریت: سید مصطفی علامه

نام آموزشگاه: مجتمع آموزشی علامه

تلفن: 05836230429

آدرس: چهارراه ژاندارمری _ روبروی بانک تجارت _ مجتمع آموزشی علامه

نمایندگی: فاروج
مدیریت: ام البنین زمانی

نام آموزشگاه: فاخر

تلفن: 05836425736

آدرس: فاروج ،خیابان شهید موفق ، کوچه شهید فراهی ، نمایندگی گاج فاروج، آموزشگاه فاخر