نمایندگی: بندرعباس
مدیریت: صادق مهرانی

نام آموزشگاه: مهراد

تلفن: 07633342540

آدرس: بندر عباس ، بلوار امام خمینی ، روبروی پارک دباغیان ، جنب مبل هلن ساختمان گاج – طبقه 2 واحد سمت راست

نمایندگی: رودان
مدیریت: اصغر صالحی

نام آموزشگاه: کیمیا

تلفن: 07642883414

آدرس: مرکز شهر دهباز نبش سه راه پشته

نمایندگی: قشم
مدیریت: کیانا البرزی

نام آموزشگاه: آموزشگاه علمی آزاد هدف برتر

تلفن: 07633352577

آدرس: قشم، بلوار ولیعصر، میدان شفا، جنب بانک توسعه تعاون، ساختمان گاج

نمایندگی: میناب
مدیریت: هانیه حداد پور

نام آموزشگاه: مهراد

تلفن: 07642285046

آدرس: میناب ,بلوار امام خمینی ,ساختمان میناب دیتا

نمایندگی: بستک
مدیریت: مجتبی آب آب زاده

نام آموزشگاه: علمی آزاد ایرانیان

تلفن: 07644324562

آدرس: بستک - شهر جدید - جنب هنرستان دخترانه